Що означає метод бухгалтерського обліку?

Методом бухгалтерського обліку називається сукупність способів і прийомів які забезпечують обробку і видачу необхідної облікової інформації:

1. документація 2. інвентаризація 3. бухгалтерські рахунки 4. оцінка 5. калькуляція 6. бухгалтерський баланс

7. бухгалтерська звітність

Складання проводок:


Отримано в касу з поточного рахунку в банку кошти:

Д 30 - Каса К 31 – поточный рахунок

Отримані матеріали от отчетності:

…………………………………………………………..

С поставщиком расчитались за матеріали (Д 80 К 81)

Д 60.1 К 51.1 – перечислен аванс поставщику с расчетного счета

Д 60.2 К 51.1 – оплата полученного товара (работ, услуг) поставщику с расчетного счета

Д 60.2 К 50.1 – оплата полученного товара (работ, услуг) поставщику наличными (из кассы)

Д 60.2 К 71.1 – оплата товара (работ, услуг) работником средствами, выданные под отчет

Здана на склад готова продукція:

Д 26 – готова продукція К 27 – склад


Питання:

Назвати систему оплати Що означає метод бухгалтерського обліку? праці


documentbeartdh.html
documentbeasanp.html
documentbeashxx.html
documentbeaspif.html
documentbeaswsn.html
Документ Що означає метод бухгалтерського обліку?