Навчально-методичної літератури

№ п/п Назва, автори, рік видання Кількість примірників Примітка
ДБН 360-92* Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Мінбудархітектури Київ, 1993, 107с. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. -М.; Стройиздат, 1985. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. -М.; Стройиздат, 1986. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация. -М.; Стройиздат, 1986. ГОСТ 21.604-82. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи. -М.; Стройиздат, 1983. СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. -М.; Стройиздат, 1988. ГОСТ 21.605-82. (Теплотехническая часть). Сети тепловые. Рабочие чертежи. -М., 1983. СНиП 2.04.08-87. Газоснабжение. -М., 1987. ГОСТ 21.610-85. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи. -М., 1986. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. -М.; Стройиздат, 1982 (1974). Ботук Б.О., Федоров Н.Ф. Канализационные сети. -М.; Стройиздат, 1977. Тихомиров К.В. Теплотехника, теплоснабжение и вентиляция Навчально-методичної літератури. -М.; Стройиздат, 1974. Ионин А.А. Газоснабжение. -М.; Стройиздат, 1989. Козлов В.А. Электроснабжение городов. -Л.; Энергия, 1977. Жорняк М.С. Методичні вказівки з виконання курсової роботи з дисципліни “Інженерне обладнання населених пунктів”. –Кременчук, 1999. Жорняк М.С. Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт та проведення практичних занять з дисципліни “Інженерне обладнання населених пунктів”. –Кременчук, 2002. Алексеев М.М. и др. Городские инженерные сети и коллекторы. -Л.; Стройиздат, 1990. Абрамов Н.Н., Поспелов М.М. и др. Расчет водопроводных сетей. -М.; Стройиздат, 1983. Тугай А.М., Терновцев В.Е. Водоснабжение. Курсовое проектирование. -К.; Вища школа, 1980. Яковлев С.В. Канализация. -М.; Стройиздат, 1987. Федоров Н.Ф., Курганов А.М., Алексеев Навчально-методичної літератури М.И. Канализационные сети. Примеры расчета. -М.; Стройиздат, 1985. Строй А.Ф., Скальский В.Л. Расчет и проектирование тепловых сетей. -К.; Будівельник, 1981. Ионин А.А. Теплоснабжение. -М.; Стройиздат, 1982. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского, -М.; Стройиздат, 1974. 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1*

Примітка: літературні джерела, помічені значком “*”, знаходяться у центральній міській технічній бібліотеці.


Технічні засоби та наочні посібники,


documentbebdczp.html
documentbebdkjx.html
documentbebdruf.html
documentbebdzen.html
documentbebegov.html
Документ Навчально-методичної літератури