Б) для пружини №2

при частоті обертання 600 і 300 об/хв.

; (6.21)

; (6.22)

при частоті обертання 400 і 200 об/хв.

; (6.23)

. (6.24)

Визначення пластичної в'язкості і динамічного напруження зсуву має зміст тільки в тому випадку, коли течія досліджуваних бурових розчинів в зазорі віскозиметра описується моделлю Шведова-Бінгама. Тому при вимірюванні реологічних параметрів невідомих бурових розчинів завжди необхідно визначати кути закручування пружини на частотах обертання циліндра 600, 400, 300 і 200 об/хв.

Вимірювання реологічних характеристик за допомогою ротаційного віскозиметра ВСН-2М (рисунок 6.12)

Виконання роботи:

► відібрати пробу розчину і заповнити ним контейнер 5 до мітки (100 см3) і встановити автоклав 6;

► встановити за манометром 10 необхідний тиск. але не більший ніж 15 МПа:

► ввімкнути прилад і перемішувати розчин з Б) для пружини №2 частотою обертання зовнішнього циліндру 400-500 об/хв.;

► нагріти буровий розчин до заданої температури;

► після досягнення заданої температури збільшити частоту обертання і довести до 600 об/хв. з метою руйнування структури;

► зняти фіксовані і стійкі (протягом 2-3 хв.) покази кутів повороту шкали при частотах обертання 600, 400, 300 і 200 об/хв.;

► побудувати графічну залежність ;

► оформлення результатів дослідження аналогічне попереднім рекомендаціям.


documentbeawabx.html
documentbeawhmf.html
documentbeawown.html
documentbeawwgv.html
documentbeaxdrd.html
Документ Б) для пружини №2